''Ai, si poguessis enrunar la lògica 
del ca cerber! Llavors seies lliure.''

>
Cambres obscures
12
/19
Cambres obscures

No és el teu lloc i ho saps, emperò hi tornes. 
Cerques l'insult, la humiliació, 
la fleuma a un rostre, el plor, la por dels dèbils. 
I vols confondre la guineu colltorta, 
la gata maula, els lacais de les rates. 
Ai, si poguessis enrunar la lògica 
del ca cerber! Llavors seies lliure. 

JAUME POMAR
Llavis de marbre blanc, 1992