''Onada lenta de la impaciència, 
voldria ser de marbre entre els roigs llavis 
oberts al pler i al teu dolor de viure.''

>
Amors
14
/19
Amors

Impertorbable, viu sempre dins tu 
la passió de mots incomprensibles. 
Onada lenta de la impaciència, 
voldria ser de marbre entre els roigs llavis 
oberts al pler i al teu dolor de viure. 
Demana sempre un alè d'esperança 
tan fugisser: la flama del miracle. 

JAUME POMAR
Llavis de marbre blanc, 1992