''De matí si em càlçoc,
que vull caminar;
per l'ull de l'eixida
guàitoc quin temps fa...''

>
De matí si em càlçoc...
28
/28
De matí si em càlçoc...

De matí si em càlçoc,
que vull caminar;
per l'ull de l'eixida
guàitoc quin temps fa.
Un grop, a l'Albera,
gairebé fa por;
davallen les boires 
de Sant Salvador.
-Serà tramuntana
o farà garbí?-
El Quim mira enlaire
i no sap què dir.
-Que bufi o que manqui
prou demà ho sabré;
pugeu a la barca,
que en sou timoner.-
Ja el llagut foreja
i on 'nem ningú sap;
jo sí que faig proa
als calancs del cap.
-Atraca a S'Arena,
que un niu som trobat
de pedres alades
i rocam ullat.-
Amb pigment de roses
ja hi dónoc color;
ella les volia
que fessin olor.
D'olor no en fan gaire,
però riuen fi:
aquí en pòrtoc dues,
per tu les collí.

JOSEP VICENT FOIX
Obres completes I, 1974