"ja que només aquells que ho desitgen tot
ho aconsegueixen tot..."

2
/41

no em fa vergonya viure
ni tampoc despullar-me davant el món
com una quimera ho fa davant la llegenda
perquè sóc jove i bell
i el món hauria d’engrandir-se amb el meu nu
visceral i fràgil, però sobretot sincer,
sense por de ser pretensiós com sóc

ja que només aquells que ho desitgen tot
ho aconsegueixen tot
 

JAUME C. PONS ALORDA
Les vagines místiques,