''La utopia no és un somni impossible
és l’horitzó on desig i realitat esdevenen manifestació d’un mateix;
és la llar on habita el destí dels qui no creuen en el sistema.''

10
/37

La utopia no és només una teoria filosòfica
ni l’objectiu polític de fer un món millor.
La utopia no és un somni impossible
és l’horitzó on desig i realitat esdevenen manifestació d’un mateix;
és la llar on habita el destí dels qui no creuen en el sistema.

JOAN ADROVER
Quadern per la utopia, 1998