''Fora, al carrer
poden sentir-se els crits de les víctimes
ignorades pels homes que viuen segurs
a la llar de la complaença.''

11
/37

Fora, al carrer
poden sentir-se els crits de les víctimes
ignorades pels homes que viuen segurs
a la llar de la complaença.

 Baixant, des de núvols de sang
l’exèrcit de bèsties transforma la vida
en un cementiri d’angoixa venuda
al preu que ens obliga qui ostenta el poder.

Furgant, entre misèries per ell generades
el porc econòmic s’empassa les restes
d’aquells sentiments que un dia nasqueren
per fer de l’amor una esperança sincera.

JOAN ADROVER
Quadern per la utopia, 1998