''Vorera de mar 
el pescador encara espera
Bum, bum
diu l’amant
inoportú.''

19
/37

Quan s’han perdut les matinades 
I el SOMNI no queda per res
tomben a l’ordit les fites
s’entrecreuen mil motius
i ens fa més lleugera la VIDA
el present del seu DESTÍ.
Vorera de mar 
el pescador encara espera
Bum, bum
diu l’amant
inoportú.

JOAN ADROVER
Pedra de llangardaix, 2002