''Lluna, barraca barroca; 
palp policíac del vent; 
grills, musiqueta que toca; 
taxi, pujol de forment.''

5
/7
Revetlla

Lluna, barraca barroca; 
palp policíac del vent; 
grills, musiqueta que toca; 
taxi, pujol de forment. 
Passa, nocturna boirina, 
àvola fembra del xal, 
xal de penombra que fina, 
ombra de nit i de mal. 
Obre del taxi la porta. 
Fica't a dintre llisquent. 
Deixa-t'hi caure somorta. 
Para el motor del torrent. 
 

GUERAU DE LIOST (JAUME BOFILL MATES)
La ciutat d'ivori, 1918