''Si em sobreviu la paraula
i es queda d’herència aquí a casa
haurà estat una vegada
el somni viscut a trenc d’alba.''

27
/37

Si em sobreviu la paraula
i es queda d’herència aquí a casa
haurà estat una vegada
el somni viscut a trenc d’alba.

Si em sobreviu la paraula
la pena que no sigui ara
nau que porta el meu missatge,
serà nigul en primavera
perla d’aigua en la rosada.

Si em sobreviu la paraula
tota la història trenada
amb aventures i somnis
i veus esfilagarsades
serà la resposta donada
a un crit de desesperança.

JOAN ADROVER
Inèdit,