''Llàgrima de pena
amor prohibit

Vida que s’espera 
enllà la nit.''

32
/37

Una porta oberta
sense fi

Cua d’estel negre
per a dormir

Llàgrimes de marbre
cec dofí

Que m’encomanares
bell amic

Càlides nuviances
vora el llit

Cua d’horabaixa
que t’estim

Llàgrimes de coure
tal com dic

Que no me compraren
fruit de mi

Esperança oberta
dintre el pit

Cua de prunera 
i cavall fi

Llàgrima de pena
amor prohibit

Vida que s’espera 
enllà la nit.

JOAN ADROVER
Inèdit,