''Tantes vegades són infinites
les llars del somni infinites.''

34
/37

Vora els til·lers del camí de la font
passejant pel camp petit...
és aquest el camí
el mateix que has fet sempre
des de la primera naixença
des del primer bri d’abril
d’abans no hi hagués cap conquesta.

Tantes vegades són infinites
les llars del somni infinites.

JOAN ADROVER
Inèdit,