''Com un alquimista
Persegueixo allò
Que mai podré obtenir.''

36
/37

Com un alquimista
Persegueixo allò
Que mai podré obtenir.

Fins que un dia...
-oblidada l’alquímia-
el que m’ha estat donat
és justament allò que volia
sens haver-ho mai esperat
sens haver-ho mai deixat de sentir
com un ferm desig
tenallat al cor de la vida.

JOAN ADROVER
Inèdit,