''Alliberar-se del jou no és possible
Tret de a la llar de Sió
On naix en cada moment
L’origen del somni''

37
/37

Forjat amb mil·lennis
Alliberar-se del jou no és possible
Tret de a la llar de Sió
On naix en cada moment
L’origen del somni
Lluny del brogit constant
Que tenalla
La dolça alenada de la natura.

JOAN ADROVER
Inèdit,