''A fora els cucs
rauen la lluna.''

3
/104

La cortina crema
vidres, neguit.

Freu de mitjanit.

A fora els cucs
rauen la lluna.

Toquen la una.

Penja d’un arbre
l’amor, escanyada.

El rellotge es para.

MARIA MERCè MARçAL I SERRA
Cau de llunes, 1977