''Cans i llops, les dents serrades!
Traïdors, les mans lligades!
Que surto per maleir
    i la ira s’acarena ai, Seguí,
pel carrer de la cadena.''

8
/104

    A Salvador Seguí

A vuit de març prenc camí
amb ulls mossegats de pena
    ai, Seguí,
pel carrer de la cadena.

Cans i llops, les dents serrades!
Traïdors, les mans lligades!
Que surto per maleir
    i la ira s’acarena ai, Seguí,
pel carrer de la cadena.

MARIA MERCè MARçAL I SERRA
Cau de llunes, 1977