''Mireu quin caramull
 de llunes blanques!
Duc llunes i cançons
per arracades.''

>
Cançons de paper fi
12
/104
Cançons de paper fi

Cançons de paper fi
m’omplen la sàrria
i em foraden el fons
de la butxaca.
Mireu quin caramull
 de llunes blanques!
Duc llunes i cançons
per arracades.

MARIA MERCè MARçAL I SERRA
Cau de llunes, 1977