''La mort crema el darrer rostoll.
I aparia la rella.

No talleu els arbres del canal!''

22
/104
IV

La mort crema el darrer rostoll.
I aparia la rella.

No talleu els arbres del canal!

MARIA MERCè MARçAL I SERRA
Bruixa de dol, 1979