''Les hores dansen
sobre la meva pell
i ve la solitud
de peus menuts, 
sense sabates...''

24
/104
IX

Les hores dansen
sobre la meva pell
i ve la solitud
de peus menuts, 
sense sabates...

MARIA MERCè MARçAL I SERRA
Bruixa de dol, 1979