''El vent de març juga a matar
i me la torna.

El meu cor l'entoma.''

25
/104
X

Vaig embarcar ja fa molt temps
una pilota de colors
en qui sap quin teulat.

El vent de març juga a matar
i me la torna.

El meu cor l'entoma.

MARIA MERCè MARçAL I SERRA
bruixa de dol, 1979