''Jo conec una fada que es diu Fina
     -flor de taronger,
que camina de puntetes
     -ai, la flor de tarongina.
Viu amb un ós de pelussa i una nina
     -flor de taronger,
i una palma a la finestra
     -ai, la flor de tarongina.''

43
/104
VI

              A Fina Llorca

Jo conec una fada que es diu Fina
     -flor de taronger,
que camina de puntetes
     -ai, la flor de tarongina.
Viu amb un ós de pelussa i una nina
     -flor de taronger,
i una palma a la finestra
     -ai, la flor de tarongina.
L'acompanya el cargol i la caragolina
     -flor de taronger,
de lluny l'aneguet lleig
     -ai, la flor de tarongina.
Penja els estels al cel de la cortina
     -flor de taronger,
jardins a les parets
     -ai, la flor de tarongina.
Duu papallones en una paperina
     -flor de taronger,
i n'escampa pels carrers
     -ai, la flor de tarongina.
Si menja safanòria i sal marina
     -flor de taronger,
flaons, cócs de maçana
     -ai, la flor de tarongina.
Conjura el moraduix, també la clavellina
     -flor de taronger,
el romaní i la menta
     -ai, la flor de tarongina.
Que algú li canti amb so de mandolina
     -flor de taronger,
corrandes enllunades
     -ai, la flor de tarongina
Un barrufet li pren la mantellina
     -flor de taronger,
i li barrufa al voltant
     -ai, la flor de tarongina
Mes ella té una vareta que domina
     -flor de taronger,
la calma i la tempesa
     -ai, la flor de tarongina
Quan us clavi l'esguard i us digui: Vine!
     -flor de taronger,
fugiu, que us fadarà
(com m'ha fadat a mi).
     -ai, la flor de tarongina
Jo conec una fada que es diu Fina.
 

MARIA MERCè MARçAL I SERRA
Bruixa de dol, 1979