''El peix s'empassa el secret
i es fon la llum de l'escata.
Escup, escup l'anell fosc
al camp salat de les algues!

          Ai, la por per timoner,
          no vull tan mala companya!''

>
Cançó del mal timoner
53
/104
Cançó del mal timoner

La lluna porta un anell
de nuviances amargues.
Treu-te, lluna, l'anell fosc,
llença'l a la marinada!

          Ai, la por per timoner,
          no vull tan mala companya!

La barca sobre la mar
du les veles arran d'aigua.
Llença, barca, l'anell fosc,
que el xucli l'ona de plata!

          Ai, la por per timoner,
          no vull tan mala companya!

El peix s'empassa el secret
i es fon la llum de l'escata.
Escup, escup l'anell fosc
al camp salat de les algues!

          Ai, la por per timoner,
          no vull tan mala companya!

Al fons del fons de la mar
la tristesa m'ancorava:
fora, fora l'anell fosc!
Pel cel navega la barca.

          Ai, la por per timoner,
          no vull tan mala companya!
 

MARIA MERCè MARçAL I SERRA
Sal oberta, 1982