''Aquell taló que adés jo perseguia
per la mar encalmada del meu ventre
ara malda per trepitjar ben fort
els camins sense fita del matí.''

72
/104

Aquell taló que adés jo perseguia
per la mar encalmada del meu ventre
ara malda per trepitjar ben fort
els camins sense fita del matí.
 

MARIA MERCè MARçAL I SERRA
La germana, l'estrangera, 1985