''Aquests ulls que ara em claves
com unes dents sé prou
què volen dir. Només 
voldria que poguessis 
esdevenir tan forta
per fer front a la mort
que t’arriba de mi
i no et calgués venjança.''

75
/104

¿Quin déu perdonaria
que el féssim mendicant?
Aquests ulls que ara em claves
com unes dents sé prou
què volen dir. Només 
voldria que poguessis 
esdevenir tan forta
per fer front a la mort
que t’arriba de mi
i no et calgués venjança.

-Ni a mi cap escut!

MARIA MERCè MARçAL I SERRA
La germana, l'estrangera, 1985