''Carnívora de tu, no sé com enyorar-te.
T’he fet carn de la carn, t’he menjat
i he escopit
la teva por corcada, com els ossos els cans
-aquests cans que ara udolen,
glaçats, la teva mort.''

86
/104

Carnívora de tu, no sé com enyorar-te.
T’he fet carn de la carn, t’he menjat
i he escopit
la teva por corcada, com els ossos els cans
-aquests cans que ara udolen,
glaçats, la teva mort.

No sé com enyhorar-te, no sé com estimar-te
ara que la mort deixa
que et pugui dir de tu.

 

MARIA MERCè MARçAL I SERRA
Desglaç, 1997