''Hi ha tanta pau en tu, hi ha tanta guerra!
Tant de país per a l’urc viatger
de l’ull i del desig. Hi ha tant de repte
dins de la teva nit, en el plaer
amb què et sobto i em sobtes...''

93
/104

Hi ha tanta pau en tu, hi ha tanta guerra!
Tant de país per a l’urc viatger
de l’ull i del desig. Hi ha tant de repte
dins de la teva nit, en el plaer
amb què et sobto i em sobtes...
Tant d’espai 
per al dolor, que no vull conquerir!

MARIA MERCè MARçAL I SERRA
Desglaç, 1997