''El meu amor sense casa.
L'ombra del meu amor sense casa.
La bala que travessa l'ombra del meu 
amor sense casa...''

98
/104

El meu amor sense casa.
L'ombra del meu amor sense casa.
La bala que travessa l'ombra del meu 
amor sense casa.
El vent que arrenca les fulles que cobreixen la bala que travessa
l'ombra del meu amor sense casa.
Els meus ulls que arrelen en el vent que arrenca les fulles
que cobreixen la bala que travessa l'ombra del meu amor sense casa.
El meu amor que s'emmiralla en els ulls que arrelen en el vent
que arrenca les fulles que cobreixen la bala que travessa l'ombra
del meu amor sense casa.

MARIA MERCè MARçAL I SERRA
Desglaç, 1997