''... que es fongui en l’aigua salada
i així la mar amb cada onada
sabrà que et vaig estimar.''

1
/33
La carta

Una carta escrita a puny
a cops de tinta escampada,
amb pols de cendra vessada
per sementers secs de juny.
Cada paraula s’esmuny
enmig dels plecs de la mà.
Com la llàgrima en plorar
grava la pell  el paper,
s’impregna del matusser
intent de fer-te arribar

de les entranyes mateixes
que són l’avenc del meu jo,
quatre línies, amb la por
d’imaginar-me que esqueixes
el sobre tancat i deixes
que el foc o potser l’oblit
cremi el rastre del meu crit,
O el poses a la finestra
perquè un cop de vent maldestre
robi els mots des de l’ampit.

I si un dia tens l’antull
de llegir el que t’escrivia,
puja a la barca aquest dia,
posa la carta en remull
que s’enfonsi dins l’escull
on el temps es va ofegar
i, després, deixa-la anar
que es fongui en l’aigua salada
i així la mar amb cada onada
sabrà que et vaig estimar.

MIQUEL ÀNGEL ADROVER
Inèdit,