''... la meva existència
sols conceb el pensament
d'atorgar el poder conscient
que ell farà el que jo faria...''

11
/33
Jo vot

Avui vot perquè m'ho sent,
faig un vot de coherència
perquè la meva existència
sols conceb el pensament
d'atorgar el poder conscient
que ell farà el que jo faria,
que lluitarà cada dia
per fer bé als qui som aquí
jo vot en Mateu Xurí
perquè vull Sobirania

MIQUEL ÀNGEL ADROVER
Inèdit,