''... crida al vent que li prengué
la sensació de ser lliure
i el desig de poder viure
la vida que no visqué.''

13
/33
Ànima

Conten que en aquella duna,
com un miratge, apareix
una ombra que maleeix
els embats de la fortuna.
Qualque pic meula a la lluna
com a moixa de gener;
crida al vent que li prengué
la sensació de ser lliure
i el desig de poder viure
la vida que no visqué.

MIQUEL ÀNGEL ADROVER
Inèdit,