''Tenc clar com a mallorquí
quin pa és que m'alimenta
i el de Madrid no em sustenta
i em fa molt mal digerir.''

14
/33
SI

Tenc clar com a mallorquí
quin pa és que m'alimenta
i el de Madrid no em sustenta
i em fa molt mal digerir.
Coratge, Mateu Xurí,
gràcies per encapçalar
la nostra pugna i cantar
contra qui ens veu com un moble.
Sigues braó i veu del poble
que hi vull ser amb tu per lluitar.

MIQUEL ÀNGEL ADROVER
Inèdit,