''Vessa per la comissura
una gota de vermell
i jo, gat sense remei,
vaig a beure-la amb premura.''

15
/33
Glop

Vessa per la comissura
una gota de vermell
i jo, gat sense remei,
vaig a beure-la amb premura.
Peg el darrer glop que apura
la copa i el seu morir
just fa reprendre dins mi
records d'una set novella;
destap una altra botella
per tornar-te a assaborir.

MIQUEL ÀNGEL ADROVER
Inèdit,