''Sé què vull, què necessit;
vull un xut de nit en vena...''

>
Lluna plena
18
/33
Lluna plena

Què és de clara aquesta nit,
que una llum ben tota sola
dels niguls surt i agombola 
un miratge exquisit.
Sé què vull, què necessit;
vull un xut de nit en vena, 
amarar-me de serena,
estirar-me a descansar,
i poder-te respirar
alenant la lluna plena.

MIQUEL ÀNGEL ADROVER
Inèdit, 2015