''"Lo nostro" és campaner,
és bisbe i és llengonissa;
dialèctica estantissa,
populisme de carrer.''

>
D'escales i sobrassades
20
/33
D'escales i sobrassades

"Lo nostro" és campaner,
és bisbe i és llengonissa;
dialèctica estantissa,
populisme de carrer.
És una escala que té
porquim penjat sens mesura.
És poble que no s'alçura,
i que creu sense dir res.
Pengen poltrús que amb so pes
enfonsen terra i cultura

MIQUEL ÀNGEL ADROVER
Inèdit, 2015