''Fill il·lustre i doctor
del català patriarca
per l'Atles que feis que abarca 
el parlar d'una nació...''

>
Enhorabona Dr. Veny!
21
/33
Enhorabona Dr. Veny!

Fill il·lustre i doctor
del català patriarca
per l'Atles que feis que abarca 
el parlar d'una nació
rebeu el Premi d'Honor 
per la tasca que agombola
la llengua, una de sola,
que vos ha de menester.
Sent orgull de campaner,
Bona feina, Joan "Terrola"

MIQUEL ÀNGEL ADROVER
Inèdit, 2015