''La nit torna poesia
quan neix entre mil colors
i aquella llum que s'ha fos
donarà vida a un nou dia.''

22
/33

Vermelleja el sol ponent
i s'enfonsa en una onada.
Un esquitx d'aigua salada
m'entra a l'ull impertinent,
i el cel, entre sol i vent
i aigua fa una lletania.
La nit torna poesia
quan neix entre mil colors
i aquella llum que s'ha fos
donarà vida a un nou dia

MIQUEL ÀNGEL ADROVER
Inèdit, 2014