''Qué fa Espanya? És un moble
que vol condemnar la noble
idea de dignitat.''

24
/33
No

Espanya ha cridat: No
ha dit no a deixar viure,
ha dit no, no ha de ser lliure
no és legal, la nació...
l'autodeterminació...
Qué fa Espanya? És un moble
que vol condemnar la noble
idea de dignitat.
No estronqueu la llibertat,
sentiu el voler del poble!

MIQUEL ÀNGEL ADROVER
Inèdit, 2014