''Aquest govern què es proposa?
parar moviments socials
tractant com a criminals
tot aquell que s'hi oposa?''

>
#jotambéhihauriaentrat
25
/33
#jotambéhihauriaentrat

Lluitar per l'educació
pública no és cap delicte,
per no resoldre el conflicte
judicis i repressió
Que voleu, multes, presó?
Treure-us de sobre la nosa?
Aquest govern què es proposa?
parar moviments socials
tractant com a criminals
tot aquell que s'hi oposa?

MIQUEL ÀNGEL ADROVER
Inèdit, 2014