''És la denúncia social,
és la defensa més noble
que ha sortit del si del poble.''

>
Què és un glosador?
27
/33
Què és un glosador?

És la denúncia social,
és la defensa més noble
que ha sortit del si del poble.
un transmissor natural
de la saviesa ancestral
de la qual vull ser un hereu.
És aquell que ataca arreu
tot allò que se'ns imposa;
el glosador és amb la glosa
crit dels que no tenen veu

MIQUEL ÀNGEL ADROVER
Inèdit, 2014