''És que me fa com a agrura
que pregonin la cultura
que han ordenat ofegar.''

>
#defensamlonostro
29
/33
#defensamlonostro

Defensar una tradició,
"lo nostro", és un invent?
o potser just un intent
d'enganar qualque elector
que ha vist qui és el traïdor?
Què és que volen defensar?
A on volen arribar?
És que me fa com a agrura
que pregonin la cultura
que han ordenat ofegar.

MIQUEL ÀNGEL ADROVER
Inèdit, 2014