''-no me toquis es dallons
que ja me fas dallonera...
-Que jo te faig dequenera?
- m’arribes a daixonar...''

31
/33

-tu daixones amb es bons
-Mem, tu, què dius que dallona?
-sí, que saps fer una daixona
daixones com es daixons...
-no me toquis es dallons
que ja me fas dallonera...
-Que jo te faig dequenera?
- m’arribes a daixonar...
-Es teus dallons, ‘xeu anar
ja no tenc pus daixonera.....

MIQUEL ÀNGEL ADROVER
Inèdit, 2014