''Escolti, senyor Bauzá
com el "seu" poble el detesta.
Quan la multitud protesta
és que té clar on vol anar!''

32
/33
29-S

Crits de "Bauzá dimissió"
mentre Ciutat verdejava
un nosequè nou s'albirava.
un alè d'educació
omplia la gernació
i la feia bategar.
Escolti, senyor Bauzá
com el "seu" poble el detesta.
Quan la multitud protesta
és que té clar on vol anar!

MIQUEL ÀNGEL ADROVER
Inèdit, 2013