''Tingues la Porta oberta,
que tancar-se del món
és font d'un mal pregon
que adorm i no desperta.''

15
/36

Tingues la Porta oberta,
que tancar-se del món
és font d'un mal pregon
que adorm i no desperta.

JOSEP PEDRALS
El furgatori, 2006