''Hi ha el cor.
Hi ha el sexe.
Hi ha acord?
Hi ha nexe?''

17
/36

Hi ha el cor.
Hi ha el sexe.
Hi ha acord?
Hi ha nexe?

JOSEP PEDRALS
El furgatori, 2006