''Prepara't per renéixer
si acabo el repertori
perquè farem un bis.
Si el teu gemec no és queixa,
veuràs que el furgatori
et durà al paradís.''

18
/36

Prepara't per renéixer
si acabo el repertori
perquè farem un bis.
Si el teu gemec no és queixa,
veuràs que el furgatori
et durà al paradís.

JOSEP PEDRALS
El furgatori, 2006