'' …i quan passen els senyors,
tothom es lleva la boina,
no en senyal respectuós,
sinó per demanar almoina.''

25
/36

 …i quan passen els senyors,
tothom es lleva la boina,
no en senyal respectuós,
sinó per demanar almoina.

JOSEP PEDRALS
En helicòpter, 2013