''I sents el so, entrant pel cel obert,
d’una forquilla gràcil que s’acuita
a abatre’s contra un plat: el repiqueig
tan entranyable d’engendrar una truita.''

26
/36

I sents el so, entrant pel cel obert,
d’una forquilla gràcil que s’acuita
a abatre’s contra un plat: el repiqueig
tan entranyable d’engendrar una truita.

JOSEP PEDRALS
En helicòpter, 2013