''...i a còpia 
que el bosc creixi, es queixi, endins, 
el primer pi que es pintà 
pel gruix que el cruix (çò que el fa 
ser soca, precisament).''

>
De com es pinta un bosc
29
/36
De com es pinta un bosc

Pins taquen palpables pins. 
L’arruga d’un pi, que puga 
seguir sent sols seva fins 
que el pi en primer pla li duga 
sa arruga pròpia; i a còpia 
que el bosc creixi, es queixi, endins, 
el primer pi que es pintà 
pel gruix que el cruix (çò que el fa 
ser soca, precisament). 

JOSEP PEDRALS
Pedra foguera, 2008