''Poeta 
és qui pren un ganivet per contemplar 
l'imperial esfondrament d'una pell encetada...''

4
/8
II

Poeta 
és qui pren un ganivet per contemplar 
l'imperial esfondrament d'una pell encetada

qui escriu no per dir-se 
sinó per fer-se 
com les boques quan besen.

Poeta  
és el vegetal amb cos d'animal 
i ulls de llenguatge

qui escampa flors 
sobre els rostres de la vermina 
mentre diu les follies dels pètals.

PERE ANTONI PONS
El fibló i la festa, 2003