''Vaig néixer entre gemecs 
i oliveres davall d’un arbre 
antic amb l’absoluta certesa
que jo mai no he de morir.''

3
/41
Orgo

Vaig néixer entre gemecs 
i oliveres davall d’un arbre 
antic amb l’absoluta certesa
que jo mai no he de morir. 

JAUME C. PONS ALORDA
Els continents eufòrics, 2007