''Encara queden purs havans
de pur fum cubà,
s'esgoten les tovalloletes de conyac
i els eixugadors del whisky retrobat
per poder rememorar
incerteses de tristeses malmeses...''

5
/41
CVC

Encara queden purs havans
de pur fum cubà,
s'esgoten les tovalloletes de conyac
i els eixugadors del whisky retrobat
per poder rememorar
incerteses de tristeses malmeses:

les dames s'enverinen amb pètals d'ametlles.

JAUME C. PONS ALORDA
Els (in)continents eufòrics, 2007